اخذ نمایندگی

ضمن سپاس از حسن نظر شما نسبت به محصولات فارس وان، به منظور گسترش بیشتر شبکه توزیع و خدمات محصولات، در نظر است به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط در سراسر ایران، نمایندگی اعطا گردد. برای این منظور فرم زیر را تکمیل نمایید تا پس از بررسی توسط واحد فروش، با شما در ارتباط باشیم.